Aparna Mishra

Entrepreneurship Expert

Founder CafeBiz

43691861_10160924663430632_4723649175814

Sadhvi Jaya Bharti,

Sustainable Lifestyle Expert

Divya Jyoti Jagrati Sansthan

Sanjay Bhardwaj,

Dy. Director,

Vishwakarma Skill University

R. K. Chandra

Financial Adviser

NIESBUD

Arpita Mishra,

Professor

DDU College, DU

Manvendra Yadav

Professor

ARSD College

Delhi University